Hakkımızda

Misyonumuz

İşbirliği içinde bulunacağımız işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda analiz yaparak, eğitim-danışmanlık hizmetleri ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşmesine katkıda bulunmak, çalışanları ve yöneticileri bu konularda donanımlı ve bilinçli hale getirmek misyonumuzdur.

Vizyonumuz

Tecrübeli ve bilgili ekibimizle,verdiğimiz kaliteli hizmetler sayesinde sektöründe lider ve müşterileri tarafından tercih edilen seçkin bir şirket olmaktır.

SAĞLAM OSGB, yetişmiş insan gücüyle iş dünyasının her alanında fayda sağlayacak programlar geliştirmek, uygulamak, sürekli iyileştirmek ve değer sağlamak üzere yola çıkmıştır.

SAĞLAM OSGB’ in Temel faaliyet alanı, İşletmelerin İş Sağlığı Ve Güvenliği alanındaki tüm taleplerinin karşılanması, iş yerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesidir.

SAĞLAM OSGB olarak amacımız, hizmetlerini üstlendiğimiz firmalarda, insani ve maddi kayıpları minimize ederek, iş ve uygulanan yönetim sistemlerinin verimliliğini artıran, işletmenin performansına ve çalışanların kişisel gelişim, sağlık ve güvenlik kültürüne katkı sağlayacak projeleri yürütmektir.

SAĞLAM OSGB Tüm faaliyetlerini kendi alanlarında uzman ve saha deneyimlerine sahip A,B ve C Sertifikalı İSG uzmanı mühendisleri, Hekim ve Sağlık Memurlarından oluşan kadrosu ile sürdürmektedir.