Hizmetlerimiz

Risk Değerlendirmesi

İşyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alıp;

• Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirleyerek,
• Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirerek,
• İşyerindeki düzenin korunmasını sağlayarak,  [Devamı...]

Acil Durum Planı

• İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp;
• Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek,
• Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek,  [Devamı...]

İş Güvenliği Hizmeti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan A, B, C sınıfı sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarıyla, Çalışanların daha güvenli bir iş ortamında çalışmalarına katkıda bulunulması için, iş yerinizde aşağıdaki hizmetleri vermektedirler;

• İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
• İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak  [Devamı...]

İş Sağlığı & Güvenliği Eğitimleri

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için, çalışanlara aşağıdaki konuları içeren İş Güvenliği Eğitimi verilmektedir;

1 Genel konular
• Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
• Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,  [Devamı...]

İşe Giriş Muayeneleri

İşe giriş muayenesi ve uygun işe yerleştirme görevini üstlenmesi gereken işyeri hekimi mesleki statüsünü işçi sağlığını korumaya yönelik danışmanlık şeklinde kullanması gereken teknik görevlidir. İşe giriş muayenesi ve işe yerleştirme, işe giriş sırasında yapılan işlemler dizisinin karşılığı ve birbirini tamamlayan kavramlardır. İşçinin çalışacağı işyerinin tamamında veya işyerinin bir ünitesinde var olan tüm riskler dikkate alınıp, bu risklere yönelik anamnez, klinik ve laboratuar muayeneler yapılarak tamamlanan muayeneyi "işe yerleştirme" olarak kabul etmek gerekir  [Devamı...]

İşyeri Hekimliği Hizmeti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan sertifikalı İş Yeri Hekimleriyle, Çalışanların daha sağlıklı bir iş ortamında çalışmalarına katkıda bulunulması için, İşyeri hekimlerimiz, iş yerinizde aşağıdaki hizmetleri vermektedirler;

• İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
• Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
• Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek  [Devamı...]