Neden İş Sağlığı & Güvenliği ?


İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir.

İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez.

İş Sağlığı

Çalışanların sağlıklarını; Sosyal, Ruhsal, Bedensel olarak en üst düzeyde sürdürmek,

Çalışma koşullarını ve üretim araçlarını; Sağlığa uygun hale getirmek, Çalışanları zararlı etkilerden koruyarak, İşin ve çalışanın birbirine uyumunu sağlamak üzere yapılan çalışmaları kapsar. Bu tanım, işi sosyal boyutu ile bedensel ve ruhsal boyutu ile ele alıyor, iş ve üretim araçları ile çalışan arasında uyumu gözetiyor.  [Detay...]

İş Güvenliği

İşyerlerinde; işin yapılması ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak ve daha iyi bir iç ortam yaratmak için yapılan çalışmaları kapsar.

Bir işin yapılması sırasında bilinen veya bilinmeyen, öngörülen veya öngörülmeyen tehlikeler ve riskler söz konusudur. Bu tehlike ve riskler hem çalışanı, hem üretimi ve üretim araçlarını ve hem de çevreyi tehdit eder. Ortaya çıktığında da geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir.  [Detay...]


Neden Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ?

İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Sağlık Personelinin işyeri bünyesinde çalışma zorunluluğu olmayacaktır. Dolayısıyla bu personellerin tüm sosyal güvenlik hakları(kıdem ve ihbar tazminatı vb.) hizmet alınan OSGB’nin sorumluluğundadır. İşyerinizde kendi sağlık ve güvenlik biriminizi kurmanız durumunda kanunda geçen en az 12 m²'lik muayene ve ilkyardım odası ile 8 m²'lik iş güvenliği uzmanı odası bulundurma zorunluluğunuz olmayacaktır.

• Hastalık, yıllık izin, vb. özel nedenlerle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının işe gelememesi durumunda, aynı niteliklere sahip bir personel bulmak sizin sorumluluğunuzda olmayacaktır.

• İşletme körlüğünden kurtularak; eksikler ve gereklilikler profesyonel bir kadro tarafından ortaya çıkarılacak.

• Şirketinizde görevlendirilecek uzmanlarımız sadece eksikleri tespit etmeyecek bu eksiklerin nasıl giderileceği konusunda da öneriler getirecektir.

• Gizlilik ilkesini baz alarak çalışanların tarafsız olarak denetimlerini yapabilecektir.

• İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgileri

• İşveren adına kayıt altına alınacak, saklanacak ve gerekli istatistikler oluşturulacaktır.

• İşveren adına Bakanlıklar ile ilgili tüm yasal süreçleri takip edecek ve işverene raporlama yapacaktır.